1700-talet

fallen1705
Bild i Dahlbergs Suecia antiqua et hodierna på Trollhättefallen med kvarnar samt på bron vid Rånnum.

År 1717 utfärdar Karl XII ett upprop från Lund om teckning av andelar (aktier) i ”ett kompani eller gille” för att bygga slussar vid Trollhättan. Året efter får Christoffer Polhem i uppdrag att påbörja bygget. Arbetet startar vid Rånnum och Karls grav men eftersom kungen dör samma år läggs arbetet ned redan 1719.

Gillius Hillerström var, under första hälften av århundradet, en mäktig man på ”Stranna”. 1746 bygger han huset Nordkap, som idag är stadens äldsta.
Byggandet av slussar återupptas inte förrän 30 år senare och ledare blir då Karl Gustaf Wiman med Lars Moëll som medhjälpare. För att på östra sidan av Göta älv skapa lugnvatten byggdes den s.k. Kafledammen. Denna var klar 1751 och därmed höjdes vattennivån norrut med ca. tre meter.
1752 är slussen vid Brinkebergskulle, Tessins sluss, och farleden genom Karls grav klara för trafik ned till Trollhättan. Det fungerar dock dåligt.
Två år senare invigs Ekeblads sluss av kung Adolf Fredrik och drottning Lovisa Ulrika. Det blir första och enda gången som denna sluss används. Kungaparet skriver, i samband med invigningen sina namnteckningar i Kungsgrottan.
Arbetena med de två andra slussarna, Polhems och Elvius, fortskrider men får ett abrubt slut 1755 då Flottbergsdammen i den södra delen av fallfåran slås sönder av nedsläppt timmer. Slussarbetena avstannar då för att senare läggas ned.
Slussen i Lilla Edet hade varit klar sedan 1607 och varor från Vänern till Göteborg hade fraktats förbi fallen på den s.k. Edsvägen från Korseberg i Vänersborg till Åkerström strax söder om Trollhättan. Bönderna i Vassända-Naglum skötte dessa transporter och inkomsterna för detta var goda.
1777 kunde slussen vid Brinkebergskulle, efter ombyggnad, åter öppnas och två år senare hade man byggt färdigt slussen vid Åkerström. Detta innebar att man nu kunde ta sig, med båt, norrifrån ända till nuvarande klaffbron och söderifrån till Åkersvass. Nu var det alltså bara en sträcka på ca 2 km vid fallområdet som hindrade frakter från Vänern till Västerhavet. Den Antonssonska träbron visade sig vara en tillfällig lösning på problemet.
Den 13 december 1793 utfärdades privilegier för Trollhätte Canal- och Slusswerksbolag och ”allmänheten” inbjöds att teckna aktier. Bolaget påtog sig att inom sex år ha byggt en slussled förbi Trollhättan och som en motprestation förband sig staten att årligen ställa 1000 – 1200 man till bolagets förfogande. Aktieteckningen gick över förväntan och var fullbordad redan efter ett par veckor.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.