Trollhättans trämassefabrik

trämassefabriken”Kärt barn har många namn” sägs det ju, och så var också fallet med Sveriges första trämassefabrik. De namn som förekommer i litteraturen är Önans träsliperi, Önans trämassefabrik, Trollhättans trämassefabrik samt det ursprungliga; Rosendahls Fabrikers AB:s Trämassefabrik i Trollhättan.

1857 förvärvade Rosendahls fabriker i Mölndal ett patent från pappersfabrikanten Heinrich Voelter i Tyskland. Patentet innehöll bland annat en metod ”att under tillopp af watten genom friktion, malning eller slipning af trä mellan eller emot sten eller metallytor, särskilja trädämnet uti wed och sålunda utaf trä bereda en till papperstillverkning tjenlig massa”.

För att starta denna verksamhet behövdes stor mängd vattenkraft och det fanns tyvärr inte i Mölndal. Därför köpte företaget Önan i Trollhättefallen. På denna ö hade tidigare funnits några såg- och mjölkvarnar, och där uppfördes nu lämpliga byggnader och en del av de gamla ändrades och byggdes till. Året efter kom driften igång och med 22 anställda kunde man framställa ca. 160 ton trämassa som pressades från vatten och sedan skickades i tunnor till Rosendahlsverkens pappersbruk i Mölndal. Produktionen steg, under åren, rekordartat och uppgick 1878 till ca. 5000 ton och med 178 anställda.

1879 övertogs anläggningarna av Korndahl AB och sju år därefter köptes de av det nybildade Önans AB. Sista ägaren blev Trollhättans Pappersbruk AB som upphörde med verksamheten 1918.