Villa Elfhög

Villa Elfhög
Villa Elfhög

Antenor Nydqvist hade köpt mark på Hökberget och började planera familjens nya bostad 1878. Som arkitekt valde han Adrian C Peterson från Göteborg. Han var känd för att ha ritat flera monumentala byggnader såsom kyrkor, stationshus, banker och skolbyggnader. Trollhättans tingshus, som stod färdigt 1895, var han också upphovsman till.

I utkanten av det gamla kåksamhället Staveredsmosse och strax invid Göta Älv byggdes alltså Villa Elfhög på Hökeberget till en kostnad av 35 000,-. Om man räknar utifrån arbetstidskostnad så skulle det, i dag, motsvara ca 37 miljoner.Stavremosse

Byggnaden utrustades med Sveriges första vattenburna värmesystem. Rörledningar och radiatorer tillverkades i Nohabs verkstäder.
Till fastigheten byggdes också stall, trädgårdsmästarbostad och ett antal växthus. Målningarna i taket utfördes av en dansk dekoratör. Både golv och tak har högt kulturhistoriskt värde.

Nydqvist Hallen

 

Den magnifika trapphallen och de välvda fönstren där för tanken till 1800-talets ”glashus” i utställningslokaler, järnvägsstationer och palmhus. (Göteborg). Nästan som ett växthus.

Pelarna är målade i marmoreringsteknik. De två stora ljusstakarna är tillverkade på Verkstaden och ursprungligen gjorda för ljus och fotogen, men elektrifierades senare. Lägg också märke till golvgallret strax före trappan. Det var konstruerat att släppa upp värmen från pannrummet i källaren, vilket innebar att inga element behövde installeras i entrén.ovre trappen

Både nedre och övre delen av trappan var smyckade med en mängd blommor och gröna växter.

I övervåningen kommer man in i Salongen. Där finner vi en bl.a. en stor spegel som härrör från Grand Hotel som revs 1913 för att ge plats åt stadshuset som stod färdigt 1916. Strax innan rivningen av hotellet hölls auktion på inventarierna. Antenor passade då på att ropa in den ståtliga spegeln.
Målningarna i taket utfördes av en dansk dekoratör. Både golv och tak har högt kulturhistoriskt värde.

Till höger ligger Matsalen och här kan man speciellt lägga märke till väggmålningarna som består av omväxlande blom- och verktygsbilder.

Till vänster om Matsalen ligger Kabinettet och möblerna där har tillhört bruksförvaltaren och tillika kände kommunalmannen Samuel Andersson (1811 – 97) som bodde i huset Storgatan 36 (Björsells). Där har dessa möbler stått. De gick i arv till sonen Oskar Andersson och sedan till dennes dotter Gerda Andersson som i sin tur testamenterade dem till Fornminnesföreningen och Trollhätte-Gillet 1954. Dessa renoverades för några år sedan.

Kjällförteckning