Mitt liv, hittills

För ett antal år sedan satt vi på Trollhätte-Gillet och diskuterade historia i allmänhet och närståendes historia i synnerhet. Vi var alla överens om att det skulle ha varit väldigt intressant om våra föräldrar eller mor- och farföräldrar, på något sätt, hade dokumenterat sina liv. Så att man på det sättet skulle kunnat ta del av omgivningens och deras sätt att leva.
Lars Myrén berättade att han hittat en levnadsbeskrivning efter sin morfar och att han bestämt sig för att skriva en sådan om sig själv. Jag tyckte idén var strålande och bestämde mig genast för att följa hans exempel. De första A4-sidorna skrev jag direkt men sedan gick arbetet i stå, och inte förrän i april i år fortsatte jag. Anledningen var främst att jag hade börjar en bokbindarkurs här i Göteborg och Christina kom med idén att jag skulle binda in min bok själv.

Idag har jag hämtat resultatet från Rundqvists Boktryckeri, och jag är helnöjd. Den är tryckt i 50 exemplar varav 7 ex ska skickas som pliktleveranser till bl.a. KB. Av de övriga 43 ska jag själv binda in 10 ex och de andra är limbundna och klara.

Så här beskrivs min bok på baksidan:

Trollhättepojk, stadsbo, golfare, månskensbonde, pappa, historieintresserad, bokälskare, munskänk, säljare, mattelärare, rektor, datanörd.

Ett händelserikt och oftast roligt liv kan bara delvis beskrivas med hjälp av de bilder som pryder framsidan. Men det är klart att ett liv inte kan representeras av enbart några foton utan måste också berättas och det är vad jag försökt göra i denna skrift.

Efter att ha gjort, mer eller mindre, mogna överväganden har jag nu kommit fram till att jag är ganska nöjd med denna beskrivning av mitt liv, hittills.

En läsupplevelse

John Hall – en historia från det gamla Götheborg av Sophie Elkan

Den 14 oktober 2017 var jag på Föreningen för Västgötalitteraturs bokauktion i Stora Levene. Som vanligt fanns det en stor mängd intressanta böcker men jag var mest intresserad av de som dessutom var vackert bundna. En bok kan ju vara som en tavla fast då placerad i bokhyllan. Den dagens skörd blev 13 böcker och en av de vackraste var ”John Hall – en historia från det gamla Götheborg” skriven av Sophie Elkan, tryckt 1906 och inbunden i skinn.

Den 22 december åkte vi  till Långban  och Anna Karolinas Kök för att fira en stilla jul, och jag visste att det skulle bli ett perfekt tillfälle för bokläsande. Gästgiveriet var stängt men vi hyrde in oss i två av deras ”resanderum” och hade dessutom tillgång till ett kök

Jag bestämde mig då för att ta med  denna bok och det kom jag inte att ångra. Språket var visserligen gammaldags men efter ett tag kunde jag konstatera att det faktiskt inte var så svårt som det verkade i början.
Förutom att det är en berättelse om ett mycket stort affärsimperiums uppgång och fall, är det dessutom en strålande historiebeskrivning av sekelskiftet 1700/1800 med människor och miljöer i Göteborg och i viss mån även i Stockholm.

Jag rekommenderar alla att läsa denna bok som faktiskt finns i pocket och med ett modernare språk än i mitt exemplar.

Bokfynd

I lördags förra veckan, den 25 mars var jag på bokauktion i Stora Levene. Bland alla 638 utrop fanns naturligtvis både, ur min synvinkel, intressanta och mindre intressanta alster. Det är ju också typiskt att av alla de jag prickat för i katalogen blev flera alldeles för dyra. Man kan ju också tolka det som att jag har god smak och det är ju naturligtvis positivt.

Jag koncentrerade mig på ”vackra” och intressanta exemplar och ropade in tre nummer, sammanlagt sex böcker. Den, i mitt tycke, mest intressanta vill jag presentera här:

Den heter Antologia Gothoburgensis och utgavs 1953 i 1000 numrerade exemplar. Författarna eller snarare redaktörerna var Folke Persson & Agne Rundqvist. För detta är en bok i ord och bilder om ”Göteborg genom tiderna” skildrad av samtida författare och konstnärer. Den innehåller också kronologiska anteckningar om viktigare händelser i staden från dess grundläggning fram till bokens utgivningsår. Boken innehåller dessutom skildringar av tiden före grundandet, 1621.

Boken är bunden i skinn av Hovbokbindare Nils Linde och vårt exemplar har nummer 145. Sättningen började 1942 och tryckningen avslutades den trettionde september 1953.

 

 

 

Förutom alla fakta så är det en underbar bok att bara bläddra i och de 574 sidorna är fyllda med både teckningar och litografier.