Mitt liv, hittills

För ett antal år sedan satt vi på Trollhätte-Gillet och diskuterade historia i allmänhet och närståendes historia i synnerhet. Vi var alla överens om att det skulle ha varit väldigt intressant om våra föräldrar eller mor- och farföräldrar, på något sätt, hade dokumenterat sina liv. Så att man på det sättet skulle kunnat ta del av omgivningens och deras sätt att leva.
Lars Myrén berättade att han hittat en levnadsbeskrivning efter sin morfar och att han bestämt sig för att skriva en sådan om sig själv. Jag tyckte idén var strålande och bestämde mig genast för att följa hans exempel. De första A4-sidorna skrev jag direkt men sedan gick arbetet i stå, och inte förrän i april i år fortsatte jag. Anledningen var främst att jag hade börjar en bokbindarkurs här i Göteborg och Christina kom med idén att jag skulle binda in min bok själv.

Idag har jag hämtat resultatet från Rundqvists Boktryckeri, och jag är helnöjd. Den är tryckt i 50 exemplar varav 7 ex ska skickas som pliktleveranser till bl.a. KB. Av de övriga 43 ska jag själv binda in 10 ex och de andra är limbundna och klara.

Så här beskrivs min bok på baksidan:

Trollhättepojk, stadsbo, golfare, månskensbonde, pappa, historieintresserad, bokälskare, munskänk, säljare, mattelärare, rektor, datanörd.

Ett händelserikt och oftast roligt liv kan bara delvis beskrivas med hjälp av de bilder som pryder framsidan. Men det är klart att ett liv inte kan representeras av enbart några foton utan måste också berättas och det är vad jag försökt göra i denna skrift.

Efter att ha gjort, mer eller mindre, mogna överväganden har jag nu kommit fram till att jag är ganska nöjd med denna beskrivning av mitt liv, hittills.

Trollhättan 100 år

100 årÅr 1916 blev Trollhättan stad och firar alltså sina 100 år i år.

Festligheter kommer att pågå under hela året och startade redan på nyårsaftonen 2015.
Mellan klockan 14.00 och 16.00 hölls en del äldre fastigheter öppna och då bl.a. Villa Elfhög.

Besökarna bjöds på musik av elever på N3 och miniföreläsningar av mig. Jag hann med att hålla två informationer om Villa Elfhög och båda var, glädjande nog, välbesökta (ca 100 deltagare).

Elfhöginfo1

Vi i Trollhätte-Gillet kunde också erbjuda våra böcker till försäljning. Ni som, till äventyrs, inte hann med att köpa kan göra det på vår webbplats.

Elfhöginfo2